Oppføringer av Malin Moldestad

Konstituerande møte i Sunnfjord kommunestyre

Fredag 18. oktober er det konstituerande møte i Sunnfjord kommune. Kommunestyret skal mellom anna velje formannskap, ordførar, varaordførar, kontrollutval og andre styre, råd og utval.   Møtestad: Møterom Sunnfjord – Førde rådhus Møtetid: kl. 12.30 Møteinnkalling med saksdokument: Innkalling – Sunnfjord kommunestyre Direktesending: Her kan følge møtet direkte via. NettTV   Her finn du oversikt over […]

Val av medlemmer til råd for eldre, ungdom og menneske med nedsett funksjonsevne

Etter ny forskrift om medverknadsordningar § 3 har organisasjonar som representerer eldre, personer med nedsett funksjonsevne eller ungdom rett til å kome med forslag til medlemmer til det rådet som representerer deira interesser. Sunnfjord kommune vil difor oppmode organisasjonar som representerer eldre, menneske med nedsett funksjonsevne eller ungdom å kome med forslag til medlemmer til: […]

Valresultat – Sunnfjord kommune

Valdeltaking I sunnfjord kommune stemte 11 198 av dei 16 712 røysteføre ved valet. Dette utgjer ei valdeltaking på 67,3 % s0m er ei auke samanlikna med valet i 2015, der det samla oppmøtet i dei fire kommunane var 64,2 %. Førehandsrøysting Det var 3 557 som førehandsrøysta. Dette er ei auke samanlikna med det samla […]

Tid og stad for røystinga på valdagen

Kunngjering om tid og stad for stemmegjeving på valdagen i nye Sunnfjord kommune. Vallova § 9-3, tredje leddet, jf. § 2-1 Det skal veljast representantar til kommunestyre- og fylkestingvalet måndag 9. september 2019. Hugs legitimasjon.  Her kan du stemme i Sunnfjord kommune: Stemmekrins Vallokale Opningstid Haukedalen Frøysland skule Kl. 13.00 – 19.00 Holsen Holsen skule […]

Kunngjering om førehandsrøysting og ambulerande røystemottaking

Kunngjering om førehandsrøysting og ambulerande røystemottaking, i samsvar med valforskrifta § 24 og vallova § 8-3 6.ledd. Førehandsrøysting Innanriks veljarar som ønskjer å røyste på førehand, kan gjere det i tidsrommet 12. august til 06.september 2019. Du kan røyste her, mån-fre, 12. til 30. august: Førde rådhus                       Hafstadvegen 42              […]

Kunngjering om utlegging av manntalet

Kunngjering om utlegging av manntalet, etter vallova § 2-6, § 2-7. Står du i manntalet? Dersom du ikkje står i manntalet, kan du ikkje røyste ved kommunestyre- og fylkestingvalet 9. september 2019. Du kan sjå etter om du står i manntalet for nye Sunnfjord kommune når det ligg ute til offentleg ettersyn i perioden 15. […]