0Days

dagar att.

Budsjett og økonomiplan er no på høyring

Sunnfjord kommunestyre skal vedta årsbudsjett og økonomiplan 2020-2023 i møte 11. desember. Dokumenta er no lagt ut på høyring slik at du kan gje innspel. Frist for høyring er 10.12.2019


Les budsjett og økonomiplan saka:

Sjå fleire vedlegg og kommunedirektøren sin presentasjon av saka her.

Send innspel til:

  • e-post: postmottak@sunnfjord.kommune.no
  • post: Sunnfjord kommune – PB 338, 6802 Førde