Valstyret

Valstyret vart oppnemna av fellesnemnda for Sunnfjord kommune i møte 19. september 2018.


Medlemmer av valstyret

 • Olve Grotle (Førde, H) – leiar
 • Kari Birkeland (Gaular, Sp) – nestleiar
 • Håkon Myrvang (Naustdal, Ap)
 • Kari Valle (Førde, Ap)
 • Jakob Andre Sandal (Jølster, SV)
 • Åsmund Berthelsen (Naustdal, SV)
 • Mathias Råheim (Gaular, H)
 • Norunn Lunde Furnes (Gaular, KrF)
 • Oddmund Klakegg (Jølster, Sp)
 • Gunn Merete Paulsen (Førde, V)
 • Anita Eide Kvamme (Gaular, Ap) – 1. vara
 • Erlend Herstad (Naustdal, Sp) – 2. vara
 • Turid Vallestad (Førde, SV) – 3. vara

Her finn du saker behandla av valstyret.