Kommunestyre- og fylkestingsval 2019

Kommunestyre- og fylkestingsvalet vert gjennomført i Førde, Gaular, Jølster og Naustdal (nye Sunnfjord kommune) måndag 9. september.

Valet blir gjennomført som om Sunnfjord kommune og Vestland fylkeskommune allereie er sett i drift. Det skal veljast 45 representantar til det nye kommunestyret i Sunnfjord kommune, og 65 representantar til nye Vestland fylkesting.


Kunngjeringar og aktuelt om val:

Godkjende vallister

Valstyret har godkjent listeforslag til kommunestyrevalet 2019 i Sunnfjord kommune.