Tid og stad for røystinga på valdagen

Kunngjering om tid og stad for stemmegjeving på valdagen i nye Sunnfjord kommune.

Vallova § 9-3, tredje leddet, jf. § 2-1

Det skal veljast representantar til kommunestyre- og fylkestingvalet måndag 9. september 2019. Hugs legitimasjon. 

Her kan du stemme i Sunnfjord kommune:

Stemmekrins Vallokale Opningstid
Haukedalen Frøysland skule Kl. 13.00 – 19.00
Holsen Holsen skule Kl. 13.00 – 19.00
Førde Førdehuset Kl. 09.00 – 21.00
Karstad Karstad skule Kl. 13.00 – 19.00
Viksdalen Viksdalen skule Kl. 13.00 – 19.00
Bygstad Bygstad skule Kl. 12.00 – 20.00
Sande Kommunehuset på Sande Kl. 12.00 – 20.00
Skei Kommunehuset på Skei Kl. 12.00 – 20.00
Vassenden Vassenden ungdomsskule Kl. 12.00 – 20.00
Naustdal Kyrkjelydshuset Kl. 12.00 – 20.00
Dalen Dalen Næringssenter Kl. 13.00 – 19.00
Vevring Vevring skule Kl. 13.00 – 19.00

Her finn du kartoversikt over vallokala. 

Kven har stemmerett?

Du har røysterett ved kommunestyre- og fylkestingsvalet om du oppfyller eitt av desse krava:

  • Du er norsk statsborgar og har fylt 18 år innan utgangen av 2019 og er, eller har vore, registrert busett i Noreg.
  • Du er statsborgar i andre nordiske land (det vil seie Danmark, Island, Finland eller Sverige) som har fylt 18 år innan utgangen av valåret, og som har vore registrert busett i Noreg seinast 30. juni i valåret.
  • Du er annan utanlandsk statsborgar som har fylt 18 år innan utgangen av valåret, og har vore registrert busett i Noreg samanhengande dei tre siste åra før valdagen. I dette tilfellet er det eit krav at butida har vore samanhengande.

På valdagen må du røyste i kommunen du er manntalsført i.