Fellesnemnda har oppretta ei politiskgruppe som arbeider med politisk organisering i Sunnfjord  kommune.  Åsmund Berthelsen er leiar for gruppa og presenterte for fellesnemnda gruppa sitt arbeid så langt.

Politisk hovudstruktur skal handsamast i fellesnemnda 6.juni i år. Sjå presentasjonen: 18.04.11 Fellesnemnda – politisik organisering

Les meir om det politiske prosjektet