For folkevalde

Her finn de presentasjonar i politiske møte, reglement, retningslinjer og anna informasjon for folkevalde.


Folkevaldprogrammet 29.-30. okt. 

Her finn de presentasjonar og andre dokument frå folkevalprogrammet 29. og 30. oktober 2019

Økonomianalyse Sunnfjord 2018_AgendaKaupang versjon 23.10

Reglement og retningslinjer 

Her kjem reglement og retningslinjer for folkevalde:

Presentasjonar

Her kjem presentasjonar frå politiske møte: