Fellesnemnda

Fellesnemnda vert det mellombelse kommunestyret fram til nytt kommunestyre på er på plass etter valet 9. september. Den politiske nemnda skal organisere og samordne samanslåingsprosessen.


Fellesnemnda for Sunnfjord kommune består av 19 politikarar:

  • 7 politikarar frå Førde kommune
  • 4 politikarar frå Gaular kommune
  • 4 politikarar frå Jølster kommune
  • 4 politikarar frå Naustdal kommune

Ordføraren i Førde kommune, Olve Grotle, er leiar av fellesnemnda. Varaordføraren i Gaular kommune, Anita Eide Kvamme, er nestleiar i fellesnemnda.

Her finn du oversikt over medlemmene i fellesnemnda og kontaktinformasjon. 

Her finn du møteplan og saksdokument for fellesnemnda og andre utval i prosjektperioden. 

Her finn du informasjon om dei politiske prosjekta i prosjektperioden.

Her finn du opptak av møte i fellesnemnda