Folkemøte om forslaget til klimaomstillingsplan

Stad og tid for folkemøte:
Torsdag 24. januar i utstillingssalen i Førdehuset, klokka 18.00 til 21.00

Program for kvelden:
18.00–18:45: Innlegg frå Sunnfjord Miljøverk, Vestlandsforsking (klimatilpasningssenteret) og informasjon om planen.
18.45–20.30: Gruppearbeid om tema i planen. De kan velje sjølv kva gruppe de ønskjer å gje innspel til, og det vert rullering for dei som ønskjer å gje innspel til fleire temaområde.
20.30 – 21.00: Oppsummering

På møtet kan du stille spørsmål og kome med innspel til dei som har jobba med planen i dei fire kommunane.

I tillegg vil fylkeskommunen i Sogn og Fjordane, Sunnfjord Miljøverk og Vestlandsforsking vere til stades på møtet og kan gi svar om spørsmåla gjeld fagområda deira.

Velkommen!

Høyringsdokument