Økonomi

Her finn de informasjon om behandlinga av årsbudsjett og økonomiplan 2020-2023 for Sunnfjord kommune.


Årsbudsjett og økonomiplan 2020-2023

I møtet i formannskapet 07. november 2019 vart kommunedirektøren sitt framlegg til årsbudsjett og økonomiplan 2020-2023 presentert:

Følgande dokument vart lagt fram:

Vidare saksbehandling

Formannskapet og dei tre hovudutvala skal behandle årsbudsjett og økonomiplan i møte 19. og 20. november.

Formannskapet skal gjere vedtak om å legge ut årsbudsjett og økonomiplan 27. novemeber.

Sunnfjord kommunestyre skal vedta årsbudsjett og økonomiplan 2020-2023 i møte 11. desember.