Offentleg ettersyn av Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv og invitasjon til dialogmøte

I samband med ettersynsrunden inviterer vi, i samarbeide med fylkeskommunenen, Forum for natur og friluftsliv i Sogn og Fjordane og Idrettskrinsen Sogn og Fjordane til eit ope dialogmøte.

Stad: Førdehuset, Utsillingssalen
Dato: tysdag 22. oktober
Klokka 18:00 – 21:00

Involvering står sentralt i møtet, med gruppearbeid og plenumsdiskjonar der både politikarar,  idrettsorganisasjonar og andre som fremjar fysisk aktivitet og engasjerte innbyggjarar vert inviterte til å delta.

Agenda:

18:00 Velkommen
18:05 Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
18:25 Sunnfjord idrettsråd/Førde idrettsråd
18:35 Fylkeskommunen
18:50 FNF
19:05 Idrettskrinsen
19:20 Spørsmål og svar
19:30 Pause
19:45 Gruppearbeid
20:45 Oppsummering
21:00 Vel heim

Offentlig ettersyn
Fellesnemnda for nye Sunnfjord kommune har i møte 18.09.2019 vedtatt å legge framlegg til kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020-2023 ut på offentleg ettersyn.

Les dokument:

 

Eventuelle merknader skal sendast skriftleg til Førde kommune, postboks 338 6802 Førde eller på e-post postmottak@forde.kommune.no, innan 07.11.19.

Merk innspel Sunnfjord kommune, arkivnummer 19/12.