Referat administrativ styringsgruppe

Administrativ styringsgruppe organiserer dei administrative prosessane fram til ny kommune. Gruppa er leia av kommunedirektør for Sunnfjord, Ole John Østenstad. Han er også tilsett som prosjektleiar fram til 2020.

I gruppa sit i tillegg rådmennen for dei fire kommunane, tillitsvalde frå dei fire hovudsamanslutningane, hovudverneombod og prosjektkoordinator i prosjektsekretariatet. Gruppa har møter to gonger i månaden. Referat frå desse møta finn du på denne sida.

Lenkjer:

Referat frå politiske møter før fellesnemnda vart konstituert finn du under inndelt etter 2017, 2016 og 2015 i tabellen under.

2017

Administrativ styringsgruppe 01.12.2017: 17.12.01 adm. styringsgruppe referat

Administrativ styringsgruppe 17.11.17Administrativ styringsgruppe referat frå møte 17.11.17 (276) (PDF)

Administrativ styringsgruppe 03.11.17: Referat administrativ styringsgruppe 03.11.2017(PDF)

Administrativ styringsgruppe 20.10.17: Administrativ styringsgruppe, referat frå møte 20.10.2017 (PDF)

Administrativ styringsgruppe 05.10.17: Administrativ styringsgruppe, referat frå møte 05.10.2017 (PDF)

Administrativ styringsgruppe 29.09.17: Administrativ styringsgruppe, referat frå møte 29.09.17  (PDF)

Administrativ styringsgruppe 01.09.17: Administrativ styringgruppe, referat frå møte 01.09.17 (PDF)

Administrativ styringsgruppe 25.08.17: Administrativ styringsgruppe, referat frå møte 25.08.17 (PDF)

Administrativ styringsgruppe 18.08.17: Admininstrativ styringsgruppe, referat frå møte 18.08.17 (PDF)

Fellesnemnda 28.06.17: Fellesnemnd Indre Sunnfjord 28 juni 2017 Tina Skarheim (PDF)

Fellesnemnda 28.06.17Ny kommune i indre Sunnfjord, protokoll møte i Fellesnemnda 28.06.17 (PDF)

Felles kommunestyremøte 21.06.17: Møteprotokoll felles kommunestyre 21 juni 2017 (PDF)

Styringsgruppa 21.06.17Ny kommune i indre Sunnfjord – referat frå møte i styringsgruppa 21.06.17 (PDF)

Styringsgruppa 16.06.17: Ny kommune i indre Sunnfjord – referat frå møte i styringsgruppa 16.06.17 (PDF)

Prosjektgruppa 09.06.17: Ny kommune i indre Sunnfjord – referat frå møte i prosjektgruppa 09.06.17 (PDF)

Prosjektgruppa 02.06.17: Ny kommune i indre Sunnfjord – referat frå møte i prosjektgruppa 02.06.17  (PDF)

Prosjektgruppa 19.05.17: Ny kommune i indre Sunnfjord – referat frå møte i prosjektgruppa 19.05.17 (PDF)

Styringsgruppa 05.05.17: Ny kommune i indre Sunnfjord – referat frå møte i styringsgruppa 05.05.17 (PDF)

Vedlegg:
Notat – vedlegg til intensjonsavtale – justert april 2017 (PDF)

Prosjektgruppa 31.03.17: Ny kommune i indre Sunnfjord referat frå møte i prosjektgruppa 31 03 17 (PDF)

Styringsgruppa 20.03.17: Ny kommune i indre Sunnfjord, referat frå møte i styringsgruppa 20.03.17 (PDF)

Vedlegg:
Ny kommune i indre Sunnfjord, dagsorden møte 17.03.17 (PDF)

Notat Jølster kommune knytt til nærings- og kulturfond (PDF)

Notat om vedlegg til intensjonsavtale oktober 2016 (PDF)

Prosjektgruppa 17.03.17: Ny kommune i indre Sunnfjord, referat frå møte i prosjektgruppa 17.03.17 (PDF)

Prosjektgruppa 10.03.17: Ny kommune i indre Sunnfjord, referat frå møte i prosjektgruppa 10.03.17 (PDF)

Formannsskapsmøte 14.-15.02.17: Ny kommune i indre Sunnfjord – referat frå felles formannskapsmøte 14. og 15.02.17 (PDF)

Vedlegg:
Ny kommune i indre Sunnfjord – felles formannskapsmøte 14. og 15. februar 2017 (PDF)
Ny kommune i indre Sunnfjord, felles formannskapsmøte 14. og 15.02.17 – deltakaroversikt (PDF)
14. og 15.02.17 – felles formannskapsmøte – hovudpresentasjon (PDF)
Presentasjon Naustdal (PDF)
Presentasjon Jølster (PDF)
Presentasjon Førde (PDF)
Kommunereforma-felles formannskapsmøte 150217 – innlegg FM S&Fj (PDF)
Fellesnemnd – notat desember 2016B – ajourført 29.01.2017 (PDF)

Prosjektgruppa 15.02.17: Ny kommune i indre Sunnfjord – referat frå møte i prosjektgruppa 15.02.17 (PDF)

Referat frå møte i namnekomiteen 13.02.17: Ny kommune i indre Sunnfjord – referat frå møte i namnekomiteen 13.02.17 (PDF)

Vedlegg:
Svar frå Askvoll (PDF)
Svar frå Bremanger kommune (PDF)
Uttale frå Fjaler kommune til namn på ny kommune i Sunnfjord (PDF)
Flora kommune – Vedtak om Sunnfjord som kommunenamn (PDF)
Språkrådet – namn på ny kommune i Sunnfjord (PDF)

Styringsgruppa 03.02.17: Ny kommune i indre Sunnfjord – referat frå møte i styringsgruppa 03.02.17 (PDF)

Referat frå møte i namnekomiteen 03.02.17: Ny kommune i indre Sunnfjord – referat frå møte i namnekomiteen 03.02.17 (PDF)

Vedlegg:
Svar frå Askvoll kommune
 (PDF)
Svar frå Bremanger kommune (PDF)
Uttale frå Fjaler kommune (PDF)
Språkrådet – namn på ny kommune i Sunnfjord (PDF)

Prosjektgruppa 27.01.17: Ny kommune i indre Sunnfjord – referat frå møte i prosjektgruppa 27.01.17 (PDF)

Namnekomiteen 06.01.17: Ny kommune i indre Sunnfjord – referat frå møte i namnekomiteen 06.01.17 (PDF)

Prosjektgruppa 06.01.17: Ny kommune i indre Sunnfjord – referat frå møte i prosjektgruppa 06.01.17 (PDF)

2016

Prosjektgruppa 21.12.16: Ny kommune i indre Sunnfjord, referat frå møte i prosjektgruppa 21.12.16 (PDF)

Styringsgruppa 02.12.16: Ny kommune i indre Sunnfjord, referat frå møte i styringsgruppa 02.12.16 (PDF)

Prosjektgruppa 02.12.16: Ny kommune i indre Sunnfjord, referat frå møte i prosjektgruppa 02.12.16 (PDF)

Prosjektgruppa 18.11.16: Ny kommune i Indre Sunnfjord, referat frå møte i prosjektgruppa 18.11.16 (PDF)

Styringsgruppa 28.10.16: Ny kommune i Indre Sunnfjord, referat frå møte i styringsgruppa 28.10.16 (PDF)

Prosjektgruppa 24.10.16: Ny kommune i Indre Sunnfjord, referat frå møte i prosjektgruppa 24.10.16 (PDF)

Prosjektgruppa 30.09.16: Ny kommune i Indre Sunnfjord, referat frå møte i prosjektgruppa 30.09.16 (PDF)

Møte 19.09.16: Ny kommune i Indre Sunnfjord, referat frå møte 19.09.16 (PDF)

Styringsgruppa 10.04.16: Kommunereform, referat frå møte i styringsgruppa 10.04.16 (PDF)

Formannskapsmøte 08.04.16: Kommunereform, referat frå felles formannskapsmøte 08.04.16 (PDF)

Prosjektgruppa 29.01.16: Kommunereform, referat frå møte i prosjektgruppa 29.01.16 (PDF)

Styringsgruppa 29.01.16: Kommunereform, referat frå møte i styringsgruppa 29.01.16 (PDF)

Prosjektgruppa 23.02.16: Kommunereform, referat frå møte i prosjektgruppa 23.02.16(PDF)

Prosjektgruppa 12.02.16: Kommunereform, referat frå møte i prosjektgruppa 12.02.16(PDF)

Styringsgruppa 08.01.16: Kommunereform, referat frå møte i styringsgruppa 08.01.16 (PDF)

Prosjektgruppa 08.01.16: Kommunereform, referat frå møte i prosjektgruppa 08.01.16 (PDF)

Kommunereforma og fellesnemnda – SIS 08.04.16.pptx Kåre Træen (PDF)

SiS0 08.04.16 Anne Karin Hamre pptx (Powerpoint)

Kommunereform – Førde 08.04.2016.pptx Olve Grotle (PDF)

2015

Prosjektgruppa 21.12.16: Ny kommune i indre Sunnfjord, referat frå møte i prosjektgruppa 21.12.16 (PDF)

Kommunereform Firda kommune, referat frå møte i styringsgruppa 04.12.15 (PDF)

Kommunereform Firda kommune, referat frå møte i prosjektgruppa 04.12.15 (PDF)

Kommunereform Firda kommune, referat frå møte i styringsgruppa 13.11.15 (PDF)

Kommunereform Firda kommune, referat frå møte i prosjektgruppa 13.11.15 (PDF)

Kommunereform Firda kommune, referat frå felles formannskapsmøte 06.11.15 (PDF)

Kommunereform Firda kommune, referat frå møte i styringsgruppa 23.10.15 (PDF)

Kommunereform Firda kommune, referat frå møte i prosjektgruppa 23.10.15 (PDF)

Kommunereform Firda kommune, referat frå møte i styringsgruppa 18.09.15 (PDF)

Kommunereform Firda kommune, referat frå møte i prosjektgruppa 18.09.15 (PDF)

Kommunereform Firda kommune, referat frå møte i prosjektgruppa 04.09.15 (PDF)

Kommunereform, Firda kommune – referat frå møte i styringsgruppa 21.08.15 (PDF)

Kommunereform, Firda kommune – referat frå møte i prosjektgruppa 21.08.15 (PDF)

Kommunereform i Sunnfjord referat frå møte i prosjektgruppa 26.06.15 (PDF)

Kommunereform i Sunnfjord referat frå møte i prosjektgruppa 13.02.15 (PDF)

Kommunereform i Sunnfjord, referat frå møte i prosjektgruppa 13.03.15 (PDF)

Kommunereform i Sunnfjord, referat frå møte 17.03.15 (PDF)

Kommunereform i Sunnfjord, referat frå møte 10.04.15 (PDF)

Kommunereform i Sunnfjord, referat frå møte 17.04.15 (PDF)

Kommunereform i Sunnfjord, referat frå møte 24.04.15 (PDF)

Kommunereform i Sunnfjord, referat frå møte 29.04.15 (L) (PDF)

Kommunereform i Sunnfjord, referat frå møte 29.04.15 (PDF)

Kommunereform i Sunnfjord, referat frå møte 08.05.15 (PDF)

Kommunereform i Sunnfjord, referat frå møte 08.05.15 (L) (PDF)

Kommunereform i Sunnfjord, referat frå møte 15.05.15 (L) (PDF)

Kommunereform i Sunnfjord, referat frå felles formannskapsmøte 22.05.15 (PDF)