Møte 10.04.15

Fredag 10. april 2015 kl 11.00 – 13.30 vil det bli gjennomført møte kor arbeids-, prosjekt- og styringsgruppene deltek.

Dagsorden ser slik ut

Tidspunkt Kva
11.00 – 11.10 Innleiing v/ Mathias Råheim og Øystein Høyvik
11.10 – 12.30 PwC informerer om førebelse funn og vurderingar (løypemelding) i høve delutgreiing 2 v/ Jan Flølo og Pål Sandal
12.30 – 12.50 Lunsj (kaffi og rundstykke i kurslokalet/fellesareal)
12.50 – 13.20 Intensjonsavtalar – gjennomgang/drøfting av prosessnotat (ligg vedlagt) utarbeidd av Oddvar Flæte og Jan Øhlckers v/ Øystein Høyvik
13.20 – 13.30 Gjennomgang av møteplan, v/ Øystein HøyvikEventueltAvslutting v/ Mathias Råheim