Ledige stillingar i Sunnfjord kommune

Frå 2020 blir kommunane Førde, Gaular, Jølster og Naustdal til Sunnfjord kommune. Kommunen blir  sentralt plassert i Vestland fylke, og kan tilby rike naturopplevingar frå fjord til bre. Kommunen får omlag 23 000 innbyggjarar, og 2 300 tilsette. Sunnfjord kommune blir sentrum for handel, service og utdanning i regionen. Kulturlivet er variert her med teater, kino, konsertar og utstillingar. Tilbodet av bustadar og tomter er breitt i dei fire kommunane i dag.

Planlegginga av den nye kommunen er godt i rute. Sunnfjord kommune har høge ambisjonar og gode føresetnadar for å verte ein føregangskommune og ei drivkraft i Vestland fylke.

Sjå organisasjonskart.

Stillingar for Sunnfjord kommune er lyst ut gjennom dei fire kommunane fram mot årsskiftet.

Ledige stillingar Førde kommune

Ledige stillingar Gaular kommune

Ledige stillingar Jølster kommune

Ledige stillingar Naustdal kommune


Har du spørsmål om ledige stillingar i Sunnfjord kommune:

Bilete av Ole  John  Østenstad
Ole John Østenstad
Kommunedirektør Sunnfjord kommune

Følg oss på Facebook