Vi vil gjerne høyre di meining! Sunnfjord kommune skal få seg kommunevåpen. Det vert gjort eit større kartleggingsarbeid no for å finne ut kva er det eigentlig innbyggjarane assosierer med Sunnfjord kommune?

Denne undersøkinga er ein av metodane som vert nytta for å finne svar på dette.

Vi håpar du vil bruke fem minutt på å fortelle oss kva du tenkjer. Send gjere undersøkinga vidare til andre du meiner vi bør lytte til óg.