Gruppe

Parti

Søk

Bilete av Anette Sollid
Anette Sollid
Prosjektsekretariat
Sunnfjord kommune
Malin Solheim Moldestad har ikkje bilete
Malin Solheim Moldestad
Utvalssekretær
Sunnfjord kommune
Bilete av Liv Janne Bell Jonstad
Liv Janne Bell Jonstad
Prosjektsekretariat
Sunnfjord kommune
Bilete av Ørjan Stubhaug
Ørjan Stubhaug
Prosjektsekretariat
Sunnfjord kommune
Bilete av Jetvard Kalland
Jetvard Kalland
Prosjektsekretariat
Sunnfjord kommune
Bilete av Øystein Høyvik
Øystein Høyvik
Einingsleiar Fagutvikling/ Prosjektkoordinator Sunnfjord
Bilete av Jakob Andre Sandal
Jakob Andre Sandal
Prosjektleiar IKT og digitalisering / fellesnemnd for Jølster
Sunnfjord kommune , Sosialistisk venstreparti