Gruppe

Parti

Søk

Kristine  Steindal har ikkje bilete
Kristine Steindal
Kommunalsjef Barnehage
Hilde  Bjørkum har ikkje bilete
Hilde Bjørkum
Kommunalsjef Kultur og idrett
Bilete av Åge    A.  Stafsnes
Åge A. Stafsnes
Kommunalsjef Skule
Bilete av Kurt  Even  Andersen
Kurt Even Andersen
Kommunalsjef Helse og sosial
Bilete av Kirstin  Bruland
Kirstin Bruland
Kommunalsjef Omsorg
Bilete av Øyvind  Bang-Olsen
Øyvind Bang-Olsen
Kommunalsjef Teknisk og miljø