Gruppe

Parti

Søk

Bilete av Åsmund Berthelsen
Åsmund Berthelsen
Leiar politisk organisering
Naustdal kommune, Sosialistisk venstreparti
Bilete av Turid Vallestad
Turid Vallestad
Førde kommune, Sosialistisk venstreparti
Bilete av Reidun Støfring
Reidun Støfring
Leiar framtidas lokaldemokrati
Jølster kommune, Senterpartiet
Bilete av Ole Johnny Stubhaug
Ole Johnny Stubhaug
Førde kommune, Senterpartiet
Bilete av Oddmund Klakegg
Oddmund Klakegg
Einingsleiar Landbruk og miljø / Ordførar Jølster
Bilete av Norunn Lunde Furnes
Norunn Lunde Furnes
Gaular kommune, Kristeleg Folkeparti
Bilete av Mathias Råheim
Mathias Råheim
Ordførar
Gaular kommune, Høgre
Bilete av Kari Valle
Kari Valle
Førde Kommune, Arbeiderpartiet
Bilete av Kari Iren Birkeland
Kari Iren Birkeland
Gaular Kommune, Senterpartiet
Bilete av Jakob Andre Sandal
Jakob Andre Sandal
Prosjektleiar IKT og digitalisering / fellesnemnd for Jølster
Sunnfjord kommune , Sosialistisk venstreparti
Bilete av Ivar Svensøy
Ivar Svensøy
Førde kommune, Arbeiderpartiet
Bilete av Håkon Myrvang
Håkon Myrvang
Ordførar
Naustdal kommune, Arbeiderpartiet
Bilete av Gunn Merete Paulsen
Gunn Merete Paulsen
Førde kommune, Venstre
Bilete av Erlend Haugen Herstad
Erlend Haugen Herstad
Naustdal kommune, Senterpartiet
Bilete av Bjørn-Harald Haugsvær
Bjørn-Harald Haugsvær
Leiar kommunalt eigarskap
Førde Kommune, Kristeleg Folkeparti
Bilete av Annlaug Birkeland
Annlaug Birkeland
Naustdal kommune, Arbeiderpartiet
Bilete av Anita Eide Kvamme
Anita Eide Kvamme
Einingsleiar Sande omsorgssenter/ nestleiar fellesnemnda/ leiar symbol og identitet
Bilete av Anders Kristian Sægrov
Anders Kristian Sægrov
Jølster kommune, Høgre
Bilete av Olve Grotle
Olve Grotle
Leiar fellesnemnda
Førde kommune, Høgre