Gruppe

Parti

Søk

Kristine Steindal har ikkje bilete
Kristine Steindal
Kommunalsjef Barnehage
Hilde Bjørkum har ikkje bilete
Hilde Bjørkum
Kommunalsjef Kultur og idrett
Irene Svarstad har ikkje bilete
Irene Svarstad
Einingsleiar Vassenden heimeteneste
Mariann Heggheim har ikkje bilete
Mariann Heggheim
Einingsleiar Skei bu- og miljøteneste
Håvard Berglund har ikkje bilete
Håvard Berglund
Einingsleiar Sande bu- og miljøteneste
Renate Kvalstad har ikkje bilete
Renate Kvalstad
Einingsleiar Naustdal omsorgssenter
Hege Inderberg har ikkje bilete
Hege Inderberg
Einingsleiar Kjøkkentenesta
Karin Bruflot har ikkje bilete
Karin Bruflot
Einingsleiar Førde heimeteneste, eining 1
Jorun Systad har ikkje bilete
Jorun Systad
Einingsleiar Bibliotek
Marita Brandsøy Lystad har ikkje bilete
Marita Brandsøy Lystad
Einingsleiar Fysio- og ergoterapitenesta
Hilde Iren Rivedal har ikkje bilete
Hilde Iren Rivedal
Einingsleiar Aktivitetseininga
Anne-Lise Årdal har ikkje bilete
Anne-Lise Årdal
Einingsleiar Reinhald og vaskeri
Sølvi Søgnen har ikkje bilete
Sølvi Søgnen
Rektor Halbrend skule
Margrete Huus har ikkje bilete
Margrete Huus
Einingsleiar Sunde barnehage
Bilete av Kari Naustdal
Kari Naustdal
Einingsleiar Halbrend barnehage
Bilete av Anita Sunnarvik
Anita Sunnarvik
Einingsleiar Naustdal bu- og miljøteneste
Bilete av Mona Kidøy Svalheim
Mona Kidøy Svalheim
Einingsleiar Naustdal heimetenester
Bilete av Heidi Husetuft Flatjord
Heidi Husetuft Flatjord
Einingsleiar Skei heimetenester
Bilete av Finn Ove Arnes
Finn Ove Arnes
Einingsleiar Psykisk helse og rus
Bilete av Therese Brakestad
Therese Brakestad
Einingsleiar Sande heimetenester
Bilete av Gry Aalnes
Gry Aalnes
Einingsleiar Tildelingseininga
Bilete av Camilla Elvebakk Stein
Camilla Elvebakk Stein
Einingsleiar Førde heimetenester, eining 2
Bilete av Tore Eide
Tore Eide
Einingsleiar Butiltak psykisk helse
Bilete av Harald B. Reite
Harald B. Reite
Einingsleiar Bu- og avlastningstenesta
Bilete av Erik Øksenberg Wold
Erik Øksenberg Wold
Einingsleiar Førde bu- og miljøteneste, eining 2
Bilete av Wenche Farsund
Wenche Farsund
Einingsleiar Skei omsorgssenter
Bilete av Gunn Beathe Bruland
Gunn Beathe Bruland
Einingsleiar Førde omsorgssenter - korttid
Sunnfjord kommune
Bilete av Una Holmelid
Una Holmelid
Einingsleiar Førde omsorgssenter - langtid
Bilete av Magne Berg
Magne Berg
Einingsleiar NAV
Bilete av Knut Erik Folland
Knut Erik Folland
Einingsleiar Legetenesta
Bilete av Magni Håvardstun
Magni Håvardstun
Einingsleiar Helsestasjonen
Bilete av Ove Mjåtveit
Ove Mjåtveit
Einingsleiar Barnevernstenesta
Bilete av Bernard Øberg
Bernard Øberg
Einingsleiar brann og redning
Bilete av Leif Halvor Kårstad
Leif Halvor Kårstad
Einingsleiar Teknisk drift
Bilete av Ellen Bijsterbosch
Ellen Bijsterbosch
Einingsleiar Bygg- og eigedomsforvaltning
Bilete av Odd Harry Strømsli
Odd Harry Strømsli
Einingsleiar Areal- og byggesak
Bilete av Trude Skarvatun
Trude Skarvatun
Rektor Kulturskulen
Bilete av Johan Bengtsson
Johan Bengtsson
Einingsleiar Kultur og ungdom
Bilete av Aud Sletteland Soleim
Aud Sletteland Soleim
Einingsleiar flyktningar og integrering
Bilete av Helga Langeland Sæbø
Helga Langeland Sæbø
Rektor Vevring skule og barnehage
Bilete av Gunn Marit Haugsbø
Gunn Marit Haugsbø
Rektor Naustdal skule
Bilete av Annette Dale Natås
Annette Dale Natås
Rektor Skei skule
Bilete av Anne Cecilie Kapstad
Anne Cecilie Kapstad
Rektor Vassenden skule
Kirsten Råheim har ikkje bilete
Kirsten Råheim
Rektor Bygstad skule
Bilete av Rune Kvammen
Rune Kvammen
Rektor Sande skule
Bilete av Jorunn Hope
Jorunn Hope
Rektor Viksdalen skule
Bilete av Hallgeir Hamre
Hallgeir Hamre
Rektor Førde ungdomsskule
Bilete av Per Inge Seime
Per Inge Seime
Rektor Flatene skule
Bilete av Turid Irene Hatlem
Turid Irene Hatlem
Rektor Slåtten skule
Bilete av Lilly Grøneng
Lilly Grøneng
Rektor Frøysland skule
Bilete av Synneve B. Reiakvam
Synneve B. Reiakvam
Rektor Holsen skule og barnehage
Bilete av Anne K.F. Midtbø
Anne K.F. Midtbø
Rektor Sunde skule
Bilete av Britt Nesbø Solheim
Britt Nesbø Solheim
Rektor Karstad skule og barnehage
Bilete av Åge  A. Stafsnes
Åge A. Stafsnes
Kommunalsjef Skule
Therese Helland har ikkje bilete
Therese Helland
Rektor Førde barneskule
Bilete av Bodil Flaten Espeseth
Bodil Flaten Espeseth
Einingsleiar Viksdalen barnehage
Bilete av Anne Jorunn Fauske
Anne Jorunn Fauske
Einingsleiar Bygstad barnehage
Bilete av Kirsten Kongsvik
Kirsten Kongsvik
Einingsleiar Lunden barnehage
Bilete av Mona Skaiå Årdalsbakke
Mona Skaiå Årdalsbakke
Einingsleiar Skei barnehage
Bilete av Hege Kjeilen
Hege Kjeilen
Einingsleiar Langhaugane barnehage
Bilete av Jorunn L. Kleiven
Jorunn L. Kleiven
Einingsleiar Ytre Hafstad barnehage
Bilete av Tone Listau
Tone Listau
Einingsleiar Nærleiken barnehage
Bilete av Anita B. Indrebø
Anita B. Indrebø
Einingsleiar Hatlehaugen barnehage
Bilete av Elin Røyseth
Elin Røyseth
Einingsleiar Tusenfryd barnehage
Bilete av Sissel Elin Årdal
Sissel Elin Årdal
Einingsleiar Vieåsen barnehage
Bilete av Elin Hagen
Elin Hagen
Einingsleiar Solsida barnehage
Bilete av Ann Renate Helgås
Ann Renate Helgås
Einingsleiar Vie barnehage
Bilete av Gudbjørg Gunnarsdottir
Gudbjørg Gunnarsdottir
Einingsleiar Slåttebakkane barnehage
Bilete av Åge Klausen
Åge Klausen
Stabsleiar SYSIKT
Bilete av Jan Birger Moe
Jan Birger Moe
Einingsleiar Personal
Bilete av Bjørnar Karlsen
Bjørnar Karlsen
Kommuneadvokaten
Bilete av Terje Guddal
Terje Guddal
Einingsleiar Rekneskap, løn og skatt
Bilete av Anne-Grete Nøttingsnes Rognsøy
Anne-Grete Nøttingsnes Rognsøy
Einingsleiar idrett og friluftsliv
Bilete av Veronica Jamaris Huus
Veronica Jamaris Huus
Hovudverneombod
Førde kommune
Bilete av Kurt Even Andersen
Kurt Even Andersen
Kommunalsjef Helse og sosial
Bilete av Kirstin Bruland
Kirstin Bruland
Kommunalsjef Omsorg
Bilete av Trond Ueland
Trond Ueland
Einingsleiar Næring og samfunnsutvikling
Bilete av Anette Sollid
Anette Sollid
Prosjektsekretariat
Sunnfjord kommune
Malin Solheim Moldestad har ikkje bilete
Malin Solheim Moldestad
Utvalssekretær
Sunnfjord kommune
Bilete av Liv Janne Bell Jonstad
Liv Janne Bell Jonstad
Prosjektsekretariat
Sunnfjord kommune
Bilete av Ørjan Stubhaug
Ørjan Stubhaug
Prosjektsekretariat
Sunnfjord kommune
Bilete av Jetvard Kalland
Jetvard Kalland
Prosjektsekretariat
Sunnfjord kommune
Bilete av Marit Solheim
Marit Solheim
Hovudtillitsvalt YS
Førde kommune
Bilete av Øystein Høyvik
Øystein Høyvik
Einingsleiar Fagutvikling/ Prosjektkoordinator Sunnfjord
Bilete av Torill Anita Segtnan
Torill Anita Segtnan
Hovudtillitsvalt Akademikerne
Førde kommune
Bilete av Stian Jakobsen
Stian Jakobsen
Hovudtillitsvalt Unio
Førde Kommune
Bilete av Elin Kjøsnes Enebakk
Elin Kjøsnes Enebakk
Hovudtillitsvalt LO
Bilete av Lise Mari Haugen
Lise Mari Haugen
Assisterande kommunedirektør
Bilete av Øyvind Bang-Olsen
Øyvind Bang-Olsen
Kommunalsjef Teknisk og miljø
Bilete av Ellen Jensen
Ellen Jensen
Einingsleiar service
Magny Haugen har ikkje bilete
Magny Haugen
Hovudtillitsvalt LO
Førde kommune
Bilete av Leif Johnny Kvamsdal
Leif Johnny Kvamsdal
Hovudtillitsvalt
Naustdal kommune
Bilete av Joar Helgheim
Joar Helgheim
Hovudtillitsvalt
Jølster kommune
Bilete av Jim Ivar Kalland
Jim Ivar Kalland
Hovudtillitsvalt LO
Naustdal kommune
Eli Fitje har ikkje bilete
Eli Fitje
Hovudtillitsvalt YS
Bilete av Britt Aarbergsbotten
Britt Aarbergsbotten
Hovudtillitsvalt UNIO
Bilete av Åsmund Berthelsen
Åsmund Berthelsen
Leiar politisk organisering
Naustdal kommune, Sosialistisk venstreparti
Bilete av Turid Vallestad
Turid Vallestad
Førde kommune, Sosialistisk venstreparti
Bilete av Reidun Støfring
Reidun Støfring
Leiar framtidas lokaldemokrati
Jølster kommune, Senterpartiet
Bilete av Ole Johnny Stubhaug
Ole Johnny Stubhaug
Førde kommune, Senterpartiet
Bilete av Oddmund Klakegg
Oddmund Klakegg
Einingsleiar Landbruk og miljø / Ordførar Jølster
Bilete av Norunn Lunde Furnes
Norunn Lunde Furnes
Gaular kommune, Kristeleg Folkeparti
Bilete av Mathias Råheim
Mathias Råheim
Ordførar
Gaular kommune, Høgre
Bilete av Kari Valle
Kari Valle
Førde Kommune, Arbeiderpartiet
Bilete av Kari Iren Birkeland
Kari Iren Birkeland
Gaular Kommune, Senterpartiet
Bilete av Jakob Andre Sandal
Jakob Andre Sandal
Prosjektleiar IKT og digitalisering / fellesnemnd for Jølster
Sunnfjord kommune , Sosialistisk venstreparti
Bilete av Ivar Svensøy
Ivar Svensøy
Førde kommune, Arbeiderpartiet
Bilete av Håkon Myrvang
Håkon Myrvang
Ordførar
Naustdal kommune, Arbeiderpartiet
Bilete av Gunn Merete Paulsen
Gunn Merete Paulsen
Førde kommune, Venstre
Bilete av Erlend Haugen Herstad
Erlend Haugen Herstad
Naustdal kommune, Senterpartiet
Bilete av Bjørn-Harald Haugsvær
Bjørn-Harald Haugsvær
Leiar kommunalt eigarskap
Førde Kommune, Kristeleg Folkeparti
Bilete av Annlaug Birkeland
Annlaug Birkeland
Naustdal kommune, Arbeiderpartiet
Bilete av Anita Eide Kvamme
Anita Eide Kvamme
Einingsleiar Sande omsorgssenter/ nestleiar fellesnemnda/ leiar symbol og identitet
Bilete av Anders Kristian Sægrov
Anders Kristian Sægrov
Jølster kommune, Høgre
Bilete av Ole John Østenstad
Ole John Østenstad
Kommunedirektør Sunnfjord kommune
Bilete av Olve Grotle
Olve Grotle
Leiar fellesnemnda
Førde kommune, Høgre