Høyring av gebyrforskrifter for teknisk sektor

Fellesnemnda for Sunnfjord kommune ber om innspel til nye forskrifter. Forskriftene skal gjelde frå 1. januar 2020.

Forskrift om feie og tilsynsgebyr

Forskrift om vass- og avløpsgebyr

Forskrift om gebyr for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eigarseksjonering

Høyringsfrist

Frist for innspel er 1. juli 2019.

Slik kan du sende innspel

Gaular kommune tek imot høyringssvar på vegner av fellesnemnda for Sunnfjord kommune. Du kan sende innspel til: