Godkjende vallister

Valstyret har godkjent listeforslaga til kommunestyrevalet 2019 i Sunnfjord kommune, frå følgande parti:

  • Arbeidarpartiet
  • Framstegspartiet
  • Høgre
  • Kristeleg Folkeparti
  • Miljøpartiet Dei Grøne
  • Partiet De Kristne
  • Raudt
  • Senterpartiet
  • Sosialistisk Venstreparti
  • Venstre

Alle dei innleverte listeforslaga vart godkjent.  Her finn du dei godkjende vallistene.

Vallistene blir lagt ut til gjennomsyn ved servicetorg/tenestekonor i Førde, Gaular, Jølster og Naustdal kommune.

Klage

Klage med krav om endring av valstyret sitt vedtak om å godkjenne eit listeforslag, må sendast innan 31. mai 2019.

Send klage med e-post:

Førde kommune v/Sunnfjord valstyre
postmottak@forde.kommune.no

Send klage med brev:

Førde kommune v/Sunnfjord valstyre
Postboks 335
6802 Førde