Oppføringer av oysteinhoyvik

Møte 10.04.15

Fredag 10. april 2015 kl 11.00 – 13.30 vil det bli gjennomført møte kor arbeids-, prosjekt- og styringsgruppene deltek. Dagsorden ser slik ut Tidspunkt Kva 11.00 – 11.10 Innleiing v/ Mathias Råheim og Øystein Høyvik 11.10 – 12.30 PwC informerer om førebelse funn og vurderingar (løypemelding) i høve delutgreiing 2 v/ Jan Flølo og Pål […]