Oppføringer av marit

Sunnfjord kommune satsar på klart språk

Dei fire kommunane som skal bli Sunnfjord kommune frå 1. januar 2020 har det siste året jobba med klart språk. Det gler oss difor stort å få tillit og støtte frå KS med nye 60 000 kroner. KS gir tilskot til klart språk KS har ansvar for program for klart språk i kommunesektoren og har dei siste åra delt […]

Høyring av gebyrforskrifter for teknisk sektor

Fellesnemnda for Sunnfjord kommune ber om innspel til nye forskrifter. Forskriftene skal gjelde frå 1. januar 2020. Forskrift om feie og tilsynsgebyr Last ned forskrift om feie- og tilsynsgebyr (PDF) Last ned følgebrev til høyringsforslaget (PDF) Forskrift om vass- og avløpsgebyr Last ned forskrift om vass- og avløpsgebyr (PDF) Last ned følgebrev til høyringsforslaget (PDF) Forskrift om gebyr for […]

Nyhendebrev juni 2017

Her finn du nyhendebrev frå prosjektleiar Øystein Høyvik: Ny kommune i indre Sunnfjord – nyhendebrev juni 2017 (PDF)

Dagsorden møte i fellesnemnda 28.06.17

Tidspunkt: Onsdag 28. juni 2017, kl. 09.30 – 11.30 Stad: Scandic Sunnfjord Hotel & Spa Dagsorden: Roller, kulturbygging med meir v/Tina Skarheim, KS Konstituering Orientering om innhald i styringsdokument – vedtak om oversending til drøfting med HTV mv Prosjektleiing kyrkja Fastsette kven som skal vere prosjektleiar fram til ny rådmann er tilsett Oppretting av sekretariat […]

Dagsorden møte i prosjektgruppa 23.06.17

Tidspunkt: Fredag 23.06.17 kl 08.30 -13.30 (truleg ferdig før) Stad: Førde rådhus, møterom Haukedalen Dagsorden: 1. Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte 09.06.17 2. Oppfølging felles kommunestyremøte 21.06.17 – oversending til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 3. Oppsummering møte med kommunalsjefar mv 22.06.17 4. Møte med personalnettverket a. Kort gjennomgang av utarbeidd oversikt b. […]

Dagsorden møte i styringsgruppa 21.06.17

Tidspunkt: Onsdag 21.06.17, etter ev. kommunevise kommunestyremøte Stad: Thon Hotel Jølster 1. Ang. godkjenning av referat frå møte i styringsgruppa 16.06.17 2. Oppsummering og ev. oppfølging av møte 21.06.17 3. Prosjektrapport og –rekneskap 4. Eventuelt