Oppføringer av anettesollid

Heilskapleg adressering Sunnfjord kommune

Det er ei nasjonal målsetting at alle adresseverdige bygningar skal ha ei offisiell adresse i form av vegadresse, med adressenummer og eventuell tilleggsbokstav. Det er no viktig at det vert ein einsarta og lett forståeleg adressesystem i dei fire kommunane Førde, Gaular, Jølster og Naustdal. Det er i denne samanheng oppretta eit felles adresseprosjekt skal sikre ein heilskapleg politikk for adressering i den nye kommunen.

Desse skal leie Sunnfjord kommune

Leiarar i Sunnfjord kommune: • Assisterande rådmann: Lise Mari Haugen • Kommunalsjef skule: Atle Fasteland • Kommunalsjef helse- og sosial: Kurt Even Andersen • Kommunalsjef omsorg: Kirstin Bruland • Kommunalsjef teknisk og miljø: Øyvind Bang-Olsen • Stabsleiar fagutvikling: Øystein Høyvik • Stabsleiar personal- og organisasjon: Jan Birger Moe • Stabsleiar service: Ellen Jensen • Stabsleiar […]

600 dagar til Sunnfjord kommune

I dag, 11.mai er det 600 dagar igjen til Sunnfjord kommune skal vere etablert som sjølvsendig kommune. Arbeidet med å etablere den nye kommunen er i godt i gjenge. Stemninga i dei fire kommunane som skal bli Sunnfjord kommune er god, og vi er i rute for å nå fristen 31.12.2019. Samanslåinga av kommunane Førde, […]