Aktuelt

Nyhendebrev juni 2017

Her finn du nyhendebrev frå prosjektleiar Øystein Høyvik: Ny kommune i indre Sunnfjord – nyhendebrev juni 2017 (PDF)

Dagsorden møte i fellesnemnda 28.06.17

Tidspunkt: Onsdag 28. juni 2017, kl. 09.30 – 11.30 Stad: Scandic Sunnfjord Hotel & Spa Dagsorden: Roller, kulturbygging med meir v/Tina Skarheim, KS Konstituering Orientering om innhald i styringsdokument – vedtak om oversending til drøfting med HTV mv Prosjektleiing kyrkja Fastsette kven som skal vere prosjektleiar fram til ny rådmann er tilsett Oppretting av sekretariat […]

Dagsorden møte i prosjektgruppa 23.06.17

Tidspunkt: Fredag 23.06.17 kl 08.30 -13.30 (truleg ferdig før) Stad: Førde rådhus, møterom Haukedalen Dagsorden: 1. Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte 09.06.17 2. Oppfølging felles kommunestyremøte 21.06.17 – oversending til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 3. Oppsummering møte med kommunalsjefar mv 22.06.17 4. Møte med personalnettverket a. Kort gjennomgang av utarbeidd oversikt b. […]

Dagsorden møte i styringsgruppa 21.06.17

Tidspunkt: Onsdag 21.06.17, etter ev. kommunevise kommunestyremøte Stad: Thon Hotel Jølster 1. Ang. godkjenning av referat frå møte i styringsgruppa 16.06.17 2. Oppsummering og ev. oppfølging av møte 21.06.17 3. Prosjektrapport og –rekneskap 4. Eventuelt

Felles kommunestyremøte 21. juni 2017

Ny kommune i indre Sunnfjord – møte 21.06.17 (PDF) Felles kommunestyremøte 21 06 17 – innkalling frå Fylkesmannen (PDF)

Dagsorden møte i prosjektgruppa 16.06.17

Tidspunkt: Fredag 16.06.17 kl 11.00 -13.00 Stad: Førde rådhus, møterom Haukedalen 4. etasje 1. Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte i styringsgruppa 05.05.17 2. Ev. spørsmål knytt til referat frå møte i prosjektgruppa 19.05.17, 02.06.17 og 09.06.17 3. Kort om status i arbeidet til prosjektgruppa v/ Øystein Høyvik 4. Etablering av prosjektsekretariat v/ Øystein […]

Dagsorden møte i prosjektgruppa 09.06.17

Tidspunkt: Fredag 09.06.17 kl. 12.00 – 15.00 Stad: Førde rådhus, møterom Haukedalen 4. etasje Dagsorden: 12.00 – 12.05: Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte 02.06.17 12.05 – 13.30: Møte helse- og omsorgsnettverket • Informasjon frå prosjektgruppa om status i arbeidet • Informasjon frå nettverket om kva arbeid som skjer? • Kort gjennomgang av oversikt […]

Dagsorden møte i prosjektgruppa 02.06.17

Tidspunkt: Fredag 02.06.17 kl 08.30 – 11.30 Stad: Førde rådhus, møterom Haukedalen Dagsorden 08.30 – 09.00 Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte 19.05.17 Møte 21.06.17 – evt avklaringar v/ Øystein Høyvik Namn på ny kommune i indre Sunnfjord – status v/ Øystein Høyvik Styringsgruppemøte 16. og 23. juni – innhald v/ Øystein Høyvik Møte […]

Dagsorden møte i prosjektgruppa 19.05.17

Tidspunkt: Fredag 19.05.17 kl 08.00 – 11.00 Stad: Førde rådhus, møterom Haukedalen Dagsorden 1. Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte i prosjektgruppa 05.05.17 2. Gjennomgang og ev. oppfølging av referat frå møte i styringsgruppa 05.05.17 3. Gjennomgang av oversikt Fellesnemnd 4. Namn på ny kommune – status innbyggarundersøking mv 5. Innhald informasjonsmøte for fellesnemnda […]

Dagsorden møte i prosjektgruppa 05.05.17

Tidspunkt: Fredag 05.05.17 kl 09.30 – 11.30 Stad: Kommunehuset på Sande Dagsorden: 1. Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte 21.04.17 2. Ev. avklaringar i høve møte i styringsgruppa 05.05.17 3. Oppsummere samling med kommunalsjefar mv 02.05.17 4. Kort om prosjektplan og prosjektstyringsverkty v/ Ole John Østenstad og Øystein Høyvik 5. Prosjektorganisering v/ Øystein Høyvik a. […]