Aktuelt

Møte i kommunestyret 11. desember

Onsdag 11. desember er det møte i Sunnfjord kommunestyre. Kommunestyret Møtestad: Møterom Sunnfjord Møtetid: kl. 10.00 Saksdokument  Du kan følge kommunestyremøtet direkte via. NettTV

Politiske møte 27. november

Onsdag 27. november er det møte i kommunestyret og formannskapet. Kommunestyret  Møtestad: Møterom Sunnfjord Møtetid: kl. 10.00 Saksdokument  Du kan følge kommunestyremøtet direkte via. NettTV Formannskapet  Møtestad: Møterom Anga Møtetid: kl. 15.00 (møtet byrjar etter kommunestyremøtet) Saksdokument 

Politiske møte 19. og 20. november

Tysdag 19. november: Utval for oppvekst Møtestad: Møterom Anga Møtetid: kl. 10.00 Saksdokument  Utval for samfunn, kultur og næring Møtestad: Møterom Haukedalen Møtetid: kl. 10.00 Saksdokument  Utval for helse og omsorg Møtestad: Møterom Anga Møtetid: kl. 13.30 Saksdokument    Onsdag 20. november Formannskapet Møtestad: Møterom Anga Møtetid: kl. 10.00 Saksdokument 

Møte i Sunnfjord kommunestyre 12. november

Tysdag 12. november er det kveldsmøte i Sunnfjord kommunestyre: Møtestad: Møterom Sunnfjord – Førde rådhus Møtetid: kl. 19.00 Her finn du innkalling og  saksdokument Her kan følge møtet direkte via. NettTV

Hurra for Singles Day og kjærleikslua!

I dag, 11.november, er det Singles Day. Dette er ein nyare skikk frå Kina. Får før har vi morsdag, farsdag, Valentinsdag og så vidare. Klart dei single skal få sin eigen dag også! Vi i Sunnfjord kommune deler ut kjærleikslue i dag.

Er du heilt grøn på fest?

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er på høyring.  Anne- Grete Nøttingnes Rognsøy er einingsleiar for idrett og friluftsliv i Sunnfjord kommune, og fortel her litt om planen. 

Konstituerande møte i Sunnfjord kommunestyre

Fredag 18. oktober er det konstituerande møte i Sunnfjord kommune. Kommunestyret skal mellom anna velje formannskap, ordførar, varaordførar, kontrollutval og andre styre, råd og utval.   Møtestad: Møterom Sunnfjord – Førde rådhus Møtetid: kl. 12.30 Møteinnkalling med saksdokument: Innkalling – Sunnfjord kommunestyre Direktesending: Her kan følge møtet direkte via. NettTV   Her finn du oversikt over […]

Offentleg ettersyn av Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv og invitasjon til dialogmøte

I samband med ettersynsrunden inviterer vi, i samarbeide med fylkeskommunenen, Forum for natur og friluftsliv i Sogn og Fjordane og Idrettskrinsen Sogn og Fjordane til eit ope dialogmøte. Stad: Førdehuset, Utsillingssalen Dato: tysdag 22. oktober Klokka 18:00 – 21:00 Involvering står sentralt i møtet, med gruppearbeid og plenumsdiskjonar der både politikarar,  idrettsorganisasjonar og andre som […]

Val av medlemmer til råd for eldre, ungdom og menneske med nedsett funksjonsevne

Etter ny forskrift om medverknadsordningar § 3 har organisasjonar som representerer eldre, personer med nedsett funksjonsevne eller ungdom rett til å kome med forslag til medlemmer til det rådet som representerer deira interesser. Sunnfjord kommune vil difor oppmode organisasjonar som representerer eldre, menneske med nedsett funksjonsevne eller ungdom å kome med forslag til medlemmer til: […]