Administrativ organisering

Rådmann for Sunnfjord kommune, Ole John Østenstad, har klart framlegg til administrativ organisering av den nye kommunen.

Fellesnemnda skal handsame saka i mai, og fekk ein presentasjon i møtet no i april. Sjå presentasjonen: 18.03.15 Administrativ struktur – organisasjonskart 2018