Inkluderande barnehage- og skulemiljø

Torsdag 04. april 2019 frå klokka 18:00 – 20:00 inviterer vi til felles foreldremøte for komande Sunnfjord kommune.

Foreldremøte finn stad i kinosalen i Førdehuset og vert leia av
Ingrid Grimsmo Jørgensen frå Høgskulen Innlandet

Ingrid Grimsmo Jørgensen er ein engasjerande føredragshaldar og vil i møte med oss formidle følgjande:

  • Kva er mobbing?
  • Kvifor mobbar vi kvarandre?
  • Kva har barn behov for når vi skal handtere mobbing?
  • Kva kan foreldre førebyggje, og bidra med til å løyse miljøsaker?
  • Heim – skule/barnehagesamarbeid
  • Foreldre som rollemodellar og samarbeidspartar
  • Heimen som ein trygg læringsarena

VEL MØTT!

Kontaktpersonar:
Lise Fitje Toverud, prosejktleiar
Kristine  Steindal, ressursperson