Viktige datoar

TidspunktKva skjer
10. mars 2017 kl 11.00Møte i prosjektgruppa
17. mars 2017Møte med kommunal- og sektorsjefar
20. mars 2017 kl 11.00Møte i styringsgruppa
21.mars 2017Deltaking seminar om «eigarskap og interkommunalt samarbeid»
30. mars 2017Deltaking i administrativ prosessnettverk i regi av KS Vest
31. mars 2017 kl 09.30Møte i prosjektgruppa
5. april 2017Møte med tillitsvalte og verneapparatet
21. april 2017 kl 09.30Møte i prosjektgruppa
24. april 2017 kl 16.00Fellesmøte for ungdomsråda
26. og 27. april 2017Deltaking seminar om «utvikling og gevinstrealisering i ny kommune – effektiv og dynamisk organisering»
2. mai 2017Møte med kommunal- og sektorsjefar
5. mai 2017 kl 09.30Møte i prosjektgruppa
5. mai 2017 kl 12.00Møte i styringsgsgruppa
12. mai 2017 kl 09.30Møte i prosjektgruppa
19. mai 2017 kl 09.00Møte i styringsgruppa
1.juni 2017Deltaking i administrativ prosessnettverk i regi av KS Vest
7. juni 2017Møte med tillitsvalte og verneapparatet
21. juni 2017 kl 09.00Felles kommunestyremøte og møte med Fylkesmannen
22. juni 2017Møte med kommunal- og sektorsjefar
23. juni 2017 kl 09.30Møte i prosjektgruppa
23. juni 2017 kl 12.00Møte i styringsgruppa
28. juni 2017 kl 09.30Konstituerande møte i fellesnemnda
30. juni 2017 kl 09.30Møte i prosjektgruppa
25. august 2017 kl 09.30Møte i prosjektgruppa