Referat

Partsamansett utval 13.12.2017: Protokoll

Fellesnemnda 13.12.2017: Protokoll

Presentasjonar frå møte:

Administrativ styringsgruppe 01.12.2017: 17.12.01 adm. styringsgruppe referat

Partsamansettutval (PSU) 15.11.17: 2017.11.15 PSU protokoll (PDF)

Fellesnemnda 15.11.17: 2017.11.15 fellesnemnd protokoll (PDF)

Administrativ styringsgruppe 17.11.17Administrativ styringsgruppe referat frå møte 17.11.17 (276) (PDF)

Administrativ styringsgruppe 03.11.17: Referat administrativ styringsgruppe 03.11.2017 (PDF)

Fellesnemnda 18.10.17: Fellesnemnd protokoll 18.10.2017 (PDF)

Administrativ styringsgruppe 20.10.17: Administrativ styringsgruppe, referat frå møte 20.10.2017 (PDF)

Administrativ styringsgruppe 05.10.17: Administrativ styringsgruppe, referat frå møte 05.10.2017 (PDF)

Administrativ styringsgruppe 29.09.17: Administrativ styringsgruppe, referat frå møte 29.09.17  (PDF)

Fellesnemnda 19. og 20. september 2017:

Administrativ styringsgruppe 01.09.17: Administrativ styringgruppe, referat frå møte 01.09.17 (PDF)

Administrativ styringsgruppe 25.08.17: Administrativ styringsgruppe, referat frå møte 25.08.17 (PDF)

Administrativ styringsgruppe 18.08.17: Admininstrativ styringsgruppe, referat frå møte 18.08.17 (PDF)

Fellesnemnda 28.06.17: Fellesnemnd Indre Sunnfjord 28 juni 2017 Tina Skarheim (PDF)

Fellesnemnda 28.06.17Ny kommune i indre Sunnfjord, protokoll møte i Fellesnemnda 28.06.17 (PDF)

Felles kommunestyremøte 21.06.17: Møteprotokoll felles kommunestyre 21 juni 2017 (PDF)

Styringsgruppa 21.06.17Ny kommune i indre Sunnfjord – referat frå møte i styringsgruppa 21.06.17 (PDF)

Styringsgruppa 16.06.17: Ny kommune i indre Sunnfjord – referat frå møte i styringsgruppa 16.06.17 (PDF)

Prosjektgruppa 09.06.17: Ny kommune i indre Sunnfjord – referat frå møte i prosjektgruppa 09.06.17 (PDF)

Prosjektgruppa 02.06.17: Ny kommune i indre Sunnfjord – referat frå møte i prosjektgruppa 02.06.17  (PDF)

Prosjektgruppa 19.05.17: Ny kommune i indre Sunnfjord – referat frå møte i prosjektgruppa 19.05.17 (PDF)

Styringsgruppa 05.05.17: Ny kommune i indre Sunnfjord – referat frå møte i styringsgruppa 05.05.17 (PDF)

Vedlegg:
Notat – vedlegg til intensjonsavtale – justert april 2017 (PDF)

Prosjektgruppa 31.03.17: Ny kommune i indre Sunnfjord referat frå møte i prosjektgruppa 31 03 17 (PDF)

Styringsgruppa 20.03.17: Ny kommune i indre Sunnfjord, referat frå møte i styringsgruppa 20.03.17 (PDF)

Vedlegg:
Ny kommune i indre Sunnfjord, dagsorden møte 17.03.17 (PDF)

Notat Jølster kommune knytt til nærings- og kulturfond (PDF)

Notat om vedlegg til intensjonsavtale oktober 2016 (PDF)

Prosjektgruppa 17.03.17: Ny kommune i indre Sunnfjord, referat frå møte i prosjektgruppa 17.03.17 (PDF)

Prosjektgruppa 10.03.17: Ny kommune i indre Sunnfjord, referat frå møte i prosjektgruppa 10.03.17 (PDF)

Formannsskapsmøte 14.-15.02.17: Ny kommune i indre Sunnfjord – referat frå felles formannskapsmøte 14. og 15.02.17 (PDF)

Vedlegg:
Ny kommune i indre Sunnfjord – felles formannskapsmøte 14. og 15. februar 2017 (PDF)
Ny kommune i indre Sunnfjord, felles formannskapsmøte 14. og 15.02.17 – deltakaroversikt (PDF)
14. og 15.02.17 – felles formannskapsmøte – hovudpresentasjon (PDF)
Presentasjon Naustdal (PDF)
Presentasjon Jølster (PDF)
Presentasjon Førde (PDF)
Kommunereforma-felles formannskapsmøte 150217 – innlegg FM S&Fj (PDF)
Fellesnemnd – notat desember 2016B – ajourført 29.01.2017 (PDF)

Prosjektgruppa 15.02.17: Ny kommune i indre Sunnfjord – referat frå møte i prosjektgruppa 15.02.17 (PDF)

Referat frå møte i namnekomiteen 13.02.17: Ny kommune i indre Sunnfjord – referat frå møte i namnekomiteen 13.02.17 (PDF)

Vedlegg:
Svar frå Askvoll (PDF)
Svar frå Bremanger kommune (PDF)
Uttale frå Fjaler kommune til namn på ny kommune i Sunnfjord (PDF)
Flora kommune – Vedtak om Sunnfjord som kommunenamn (PDF)
Språkrådet – namn på ny kommune i Sunnfjord (PDF)

Styringsgruppa 03.02.17: Ny kommune i indre Sunnfjord – referat frå møte i styringsgruppa 03.02.17 (PDF)

Referat frå møte i namnekomiteen 03.02.17: Ny kommune i indre Sunnfjord – referat frå møte i namnekomiteen 03.02.17 (PDF)

Vedlegg:
Svar frå Askvoll kommune
 (PDF)
Svar frå Bremanger kommune (PDF)
Uttale frå Fjaler kommune (PDF)
Språkrådet – namn på ny kommune i Sunnfjord (PDF)

Prosjektgruppa 27.01.17: Ny kommune i indre Sunnfjord – referat frå møte i prosjektgruppa 27.01.17 (PDF)

Namnekomiteen 06.01.17: Ny kommune i indre Sunnfjord – referat frå møte i namnekomiteen 06.01.17 (PDF)

Prosjektgruppa 06.01.17: Ny kommune i indre Sunnfjord – referat frå møte i prosjektgruppa 06.01.17 (PDF)

Prosjektgruppa 21.12.16: Ny kommune i indre Sunnfjord, referat frå møte i prosjektgruppa 21.12.16 (PDF)

Styringsgruppa 02.12.16: Ny kommune i indre Sunnfjord, referat frå møte i styringsgruppa 02.12.16 (PDF)

Prosjektgruppa 02.12.16: Ny kommune i indre Sunnfjord, referat frå møte i prosjektgruppa 02.12.16 (PDF)

Prosjektgruppa 18.11.16: Ny kommune i Indre Sunnfjord, referat frå møte i prosjektgruppa 18.11.16 (PDF)

Styringsgruppa 28.10.16: Ny kommune i Indre Sunnfjord, referat frå møte i styringsgruppa 28.10.16 (PDF)

Prosjektgruppa 24.10.16: Ny kommune i Indre Sunnfjord, referat frå møte i prosjektgruppa 24.10.16 (PDF)

Prosjektgruppa 30.09.16: Ny kommune i Indre Sunnfjord, referat frå møte i prosjektgruppa 30.09.16 (PDF)

Møte 19.09.16: Ny kommune i Indre Sunnfjord, referat frå møte 19.09.16 (PDF)