Dagsorden møte med tillitsvalde og verneapparat 05.04.17

Tidspunkt : Onsdag 05.04.17,  kl. 09.00 – 11.00

Stad: Førde rådhus, møterom Sunnfjord 4. etasje

Dagsorden:

 1. Presentasjonsrunde
 2. Informasjon om status i arbeidet v/ Øystein Høyvik, prosjektleiar
 3. Nytt frå hovudtillitsvalte
 4. Framhald av gjennomgang av presentasjon frå seminar 2 i regi av KS, KMD og hovudsamanslutningane – arbeidsgjevaransvar ved kommunesamanslåing – Cecilie Sæter frå KS Advokatene
 5. Ev. spørsmål og drøftingar
 6. Innhald neste møte
 7. Eventuelt

Dagsorden møte i styringsgruppa 20.03.17

Tidspunkt :  Måndag 20.03.17 kl  11.00 -12.30

Stad:  Førde rådhus, møterom Jølstra 4. etg

Dagsorden:

 1. Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte 03.02.17
 2. Oppsummering av felles formannskapsmøte 14. og 15.02.17
 3. Gjennomgang av referat frå møte i prosjektgruppa 15.02.17 og 10.03.17
 4. Informasjonssaker
  1. Saksutgreiing knytt til kommunenamn (blir sendt ut i etterkant av prosjektgruppa sitt møte 17.03.17)
  2. Saksutgreiing knytt til oppretting av fellesnemnd mv (blir sendt ut i etterkant av prosjektgruppa sitt møte 17.03.17)
  3. Tilbakemelding frå møte med kommunalsjefar mv 17.03.17
 5. Drøftingssaker
  1. Bruk av Facebook
  2. Prosjektorganisering etter at fellesnemnda er etablert
 6. Avgjerdssaker
  1. Notat knytt til fond
 7. Møteplan – avklare nytt tidspunkt for neste felles formannskapsmøte
 8. Eventuelt

Dagsorden møte i prosjektgruppa 17.03.17

Tidspunkt: Fredag 17.03.17 kl 11.00 – 12.30
Stad: Førde rådhus, møterom Jølstra

Dagsorden

1. Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte 10.03.17

2. Saksutgreiing knytt til kommunenamn (blir sendt ut til styringsgruppa i etterkant av møtet)

3. Saksutgreiing knytt til oppretting av fellesnemnd mv (blir sendt ut til styringsgruppa i etterkant av møtet)

4. Evaluering og oppfølging møte med kommunal- og personalsjefar mv 17.03.17

5. Vidare arbeid med prosjektorganisering

6. Eventuelt