Dagsorden møte i styringsgruppa 21.06.17

Tidspunkt: Onsdag 21.06.17, etter ev. kommunevise kommunestyremøte
Stad: Thon Hotel Jølster

1. Ang. godkjenning av referat frå møte i styringsgruppa 16.06.17
2. Oppsummering og ev. oppfølging av møte 21.06.17
3. Prosjektrapport og –rekneskap
4. Eventuelt

Dagsorden møte i prosjektgruppa 16.06.17

Tidspunkt: Fredag 16.06.17 kl 11.00 -13.00
Stad: Førde rådhus, møterom Haukedalen 4. etasje

1. Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte i styringsgruppa 05.05.17
2. Ev. spørsmål knytt til referat frå møte i prosjektgruppa 19.05.17, 02.06.17 og 09.06.17
3. Kort om status i arbeidet til prosjektgruppa v/ Øystein Høyvik
4. Etablering av prosjektsekretariat v/ Øystein Høyvik
5. Ev. avklaringar knytt til møte 21.06.17
6. Orientering frå konferansen «Fremtidens lokaldemokrati – tillit og samspill i levende lokaldemokrati» v/ Trond Ueland
7. Møte i Fellesnemnda 28.06.17 – avklare innhald
8. Møte i styringsgruppa 23.06.17 – avklare innhald
9. Prosjektavslutning v/ Øystein Høyvik
10. Eventuelt