Dagsorden møte i Fellesnemnda 19. – 20. september 2017

Tidspunkt: 19.09.17 kl. 10.00 – 20.09.17 kl. 13.30

Stad: Gloppen Hotel

Dagsorden 19. og 20. september 2017, møte i Fellesnemnda (PDF)

Innkalling og sakliste, Fellesnemnda 19. og 20. september 2017  (PDF)

Nyhendebrev juni 2017

Her finn du nyhendebrev frå prosjektleiar Øystein Høyvik:

Dagsorden møte i fellesnemnda 28.06.17

Tidspunkt: Onsdag 28. juni 2017, kl. 09.30 – 11.30

Stad: Scandic Sunnfjord Hotel & Spa

Dagsorden:

  • Roller, kulturbygging med meir v/Tina Skarheim, KS
  • Konstituering
  • Orientering om innhald i styringsdokument – vedtak om oversending til drøfting med HTV mv
  • Prosjektleiing kyrkja
  • Fastsette kven som skal vere prosjektleiar fram til ny rådmann er tilsett
  • Oppretting av sekretariat

2017.06.28 innkalling fellesnemnd (PDF)