For tilsette

Her vil det kome informasjon som er særskilt mynta på tilsette i dei fire kommunane.

Ny kommune – ny arbeidsgjevar

Omstillingar og endringsarbeid er alltid vanskeleg. Kommunereforma vil bli den største omstillinga vi går gjennom som tilsette. Som tilsetterepresentantar er vi ved godt mot og har god tru på at dette kjem til å løyse seg når vi tek tida til hjelp, og vi opplever vilje til å få dette til frå alle partar.