Fellesnemnd

Fellesnemnda vert det mellombelse kommunestyret fram til nytt kommunestyre på 45 er på plass 1. januar 2020. Den politiske nemnda skal organisere og samordne samanslåingsprosessen. Fellesnemnda har 19 medlemmar – 7 frå Førde, 4 frå kvar av dei andre kommunane. Dei fire kommunane hadde sitt første felles kommunestyremøte 21. juni 2017 der fellesnemnda vart vedteken. Etter det konstituerande møte 28. juni 2017 startar nemnda sitt arbeid og har fullmakt til å ta stilling til alle spørsmål som gjeld organisering av den nye kommunen. Nemnda skal møtast ein gong i månaden.

Møteplan for Fellesnemnda hausten 2017

Medlemar i Fellesnemnda

 1. Mathias Råheim, Gaular (H)
 2. Anita Eide Kvamme, Gaular (Ap)
 3. Norunn Lunde Furnes, Gaular (Krf)
 4. Kari Iren Birkeland, Gaular (Sp)
 5. Oddmund Klakegg, Jølster (Sp)
 6. Reidun Støfring, Jølster (Sp)
 7. Jakob Andre Sandal, Jølster (SV)
 8. Anders Kristian Sægrov, Jølster (H)
 9. Olve Grotle, Førde (H)
 10. Ivar Svensøy, Førde (Ap)
 11. Kari Valle, Førde (Ap)
 12. Ole Jonny Stubhaug, Førde (Sp)
 13. Turid Vallestad, Førde (SV)
 14. Gunn Merete Paulsen, Førde (V)
 15. Bjørn-Harald Haugsvær, Førde (Krf)
 16. Håkon Myrvang, Naustdal (Ap)
 17. Annlaug Birkeland, Naustdal (Ap)
 18. Åsmund Berthelsen, Naustdal (SV)
 19. Erlend Herstad, Naustdal (Sp)

Vararepresentantar Gaular :

Fellesliste Høgre, Arbeidarpartiet, Krf og SV

 1. Anne Lilleaasen
 2. Arild Horsevik
 3. Heidi Vallestad
 4. Margunn Skudal Nistad
 5. Jarle Aase

Senterpartiet

 1. Johnny Kårstad
 2. Sølvi Irene Søgnen
 3. Erlend Brede Fossen

Vararepresentantar Jølster: 

Vara for Sp, SV og Ap

 1. Arve Dvergsdal, Ap
 2. Steinar Dvergsdal, Sp
 3. Ingrid Søyland, Sp
 4. Ragnhild Sæle, Ap
 5. Inger Jorun Årseth, Sp

Vara for H, V og Krf

 1. Judith Kapstad, V
 2. Svein Årdalsbakke, Krf

Vararepresentantar Førde:

Ap

 1. Helge Robert Midtbø
 2. (Kari Daltveit) Lill Anette Juvik – jfr. formannskapsvedtak i sak 034/17
 3. Reidar Fugle Nordhaug
 4. Lena Haveland

Høgre 

 1. Anne Margrethe Frimandslund
 2. Tore Fossen
 3. Bjørn Nordberg

Sp

 1. Ove Varlid
 2. Rune Hegrenes

SV

 1. Helge Schei
 2. Marius Dalin

V

 1. Jan Taule
 2. Einar Solhem

Krf

 1. Sissel Viddal Laache
 2. Kristine Lie

Vararepresentantar Naustdal:

 1. Asbjørn Djupvik (Krf)
 2. Odd Gunnar Røyseth (Ap)
 3. Lena Kristine Eliassen (Sp)
 1. Anne-Britt Øyra (H)
 2. Magnhild Runde (V)
 3. Marie Neset (SV)

Ny kommune i indre Sunnfjord, oversikt medlemmar i Fellesnemnda (PDF)