Dokument

Søknad om utsett frist:
Kommunereform i Sunnfjord og Ytre Sogn, utsett frist for vedtak (PDF)

Det vart utarbeidd eit eige utfordringsdokument januar 2015:
Utfordringsdokument januar 2015 (PDF)

Kommunestyra i kvar av dei ni kommunane gjorde vedtak om utgreiing av felles kommune i Sunnfjord i februar 2015:
Kommunereform i Sunnfjord – oversikt vedtak februar 2015 (PDF)

Prosjektplanen, som vart vedtatt av styringsgruppa, omtalar mellom kva som er målsetting med arbeidet som skal gjennomførast:
Prosjektdirektiv Sunnfjord (PDF)

Det vil bli gjennomført informasjonsmøte i alle kommunane i løpet av mars 2015. Denne presentasjonen vil bli lagt fram på desse møta.
Informasjon mars 2015 (PDF)

Referat frå møte i prosjektgruppa, styringsgruppa, forhandlingsutval, fellesnemnda og felles formannskapsmøte:

Kommunereform, referat frå møte i styringsgruppa 10.04.16 (PDF)

Kommunereforma og fellesnemnda – SIS 08.04.16.pptx Kåre Træen (PDF)

SiS0 08.04.16 Anne Karin Hamre pptx

Kommunereform – Førde 08.04.2016.pptx Olve Grotle (PDF)

Kommunereform, referat frå felles formannskapsmøte 08.04.16 (PDF)

Kommunereform, referat frå møte i prosjektgruppa 29.01.16 (PDF)

Kommunereform, referat frå møte i styringsgruppa 29.01.16 (PDF)

Kommunereform, referat frå møte i prosjektgruppa 23.02.16 (PDF)

Kommunereform, referat frå møte i prosjektgruppa 12.02.16 (PDF)

Kommunereform, referat frå møte i styringsgruppa 08.01.16 (PDF)

Kommunereform, referat frå møte i prosjektgruppa 08.01.16 (PDF)

Kommunereform Firda kommune, referat frå møte i styringsgruppa 04.12.15 (PDF)

Kommunereform Firda kommune, referat frå møte i prosjektgruppa 04.12.15 (PDF)

Kommunereform Firda kommune, referat frå møte i styringsgruppa 13.11.15 (PDF)

Kommunereform Firda kommune, referat frå møte i prosjektgruppa 13.11.15 (PDF)

Kommunereform Firda kommune, referat frå felles formannskapsmøte 06.11.15 (PDF)

Kommunereform Firda kommune, referat frå møte i styringsgruppa 23.10.15 (PDF)

Kommunereform Firda kommune, referat frå møte i prosjektgruppa 23.10.15 (PDF)

Kommunereform Firda kommune, referat frå møte i styringsgruppa 18.09.15 (PDF)

Kommunereform Firda kommune, referat frå møte i prosjektgruppa 18.09.15 (PDF)

Kommunereform Firda kommune, referat frå møte i prosjektgruppa 04.09.15 (PDF)

Kommunereform, Firda kommune – referat frå møte i styringsgruppa 21.08.15 (PDF)

Kommunereform, Firda kommune – referat frå møte i prosjektgruppa 21.08.15 (PDF)

Kommunereform i Sunnfjord referat frå møte i prosjektgruppa 26.06.15 (PDF)

Kommunereform i Sunnfjord referat frå møte i prosjektgruppa 13.02.15 (PDF)

Kommunereform i Sunnfjord, referat frå møte i prosjektgruppa 13.03.15 (PDF)

Kommunereform i Sunnfjord, referat frå møte 17.03.15 (PDF)

Kommunereform i Sunnfjord, referat frå møte 10.04.15 (PDF)

Kommunereform i Sunnfjord, referat frå møte 17.04.15 (PDF)

Kommunereform i Sunnfjord, referat frå møte 24.04.15 (PDF)

Kommunereform i Sunnfjord, referat frå møte 29.04.15 (L) (PDF)

Kommunereform i Sunnfjord, referat frå møte 29.04.15 (PDF)

Kommunereform i Sunnfjord, referat frå møte 08.05.15 (PDF)

Kommunereform i Sunnfjord, referat frå møte 08.05.15 (L) (PDF)

Kommunereform i Sunnfjord, referat frå møte 15.05.15 (L) (PDF)

Kommunereform i Sunnfjord, referat frå felles formannskapsmøte 22.05.15 (PDF)

Rapportar PwC/Telemarksforsking:

20150511 – Rapport utgreiing 1 (PDF)

20150512 – Rapport utgreiing 2 (PDF)

20150512 – Rapport utgreiing 3 (PDF)

Intensjonsavtalar:

9 kommunar – ferdigforhandla intensjonsavtale pr 15.05.15 (PDF)

SiS – ferdigforhandla intensjonsavtale 15.05.15 (PDF)

Liten SiS – ferdigforhandla intensjonsavtale 15.05.15 (PDF)

Hafs – ferdigforhandla intensjonsavtale (PDF)