Nyhendebrev november 2017

Arbeidet med ny kommune er godt i gong. Les meir om prosjektorganisering, tilseting av ny rådmann og frikjøps- og komensasjonsordningar. Nyhendebrev november 2017 (PDF)

Dagsorden møte i Fellesnemnda 19. – 20. september 2017

Tidspunkt: 19.09.17 kl. 10.00 – 20.09.17 kl. 13.30

Stad: Gloppen Hotel

Dagsorden 19. og 20. september 2017, møte i Fellesnemnda (PDF)

Innkalling og sakliste, Fellesnemnda 19. og 20. september 2017  (PDF)

Dagsorden møte i fellesnemnda 28.06.17

Tidspunkt: Onsdag 28. juni 2017, kl. 09.30 – 11.30

Stad: Scandic Sunnfjord Hotel & Spa

Dagsorden:

  • Roller, kulturbygging med meir v/Tina Skarheim, KS
  • Konstituering
  • Orientering om innhald i styringsdokument – vedtak om oversending til drøfting med HTV mv
  • Prosjektleiing kyrkja
  • Fastsette kven som skal vere prosjektleiar fram til ny rådmann er tilsett
  • Oppretting av sekretariat

2017.06.28 innkalling fellesnemnd (PDF)

Dagsorden møte i prosjektgruppa 23.06.17

Tidspunkt: Fredag 23.06.17 kl 08.30 -13.30 (truleg ferdig før)

Stad: Førde rådhus, møterom Haukedalen

Dagsorden:
1. Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte 09.06.17
2. Oppfølging felles kommunestyremøte 21.06.17 – oversending til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
3. Oppsummering møte med kommunalsjefar mv 22.06.17
4. Møte med personalnettverket
a. Kort gjennomgang av utarbeidd oversikt
b. Gjennomgang og drøfting knytt til prosjektplan i høve utarbeiding av omstillingsdokument
c. Gjennomgang og drøfting knytt til plan for avklaringssamtalar
5. Møte med nettverk for tekniske tenester
a. Gjennomgang av utarbeidd oversikt
6. Førebu møte 28.06.17
a. Opplæringsdel med Tina Skarheim
b. Gjennomgang av saker som skal handsamast
7. Møteplan for
a. Administrativ styringsgruppe hausten 2017
b. Møte med kommunalsjefar mv
c. Møte med HTV og HVO
8. Nyhendebrev
9. Eventuelt

Dagsorden møte i styringsgruppa 21.06.17

Tidspunkt: Onsdag 21.06.17, etter ev. kommunevise kommunestyremøte
Stad: Thon Hotel Jølster

1. Ang. godkjenning av referat frå møte i styringsgruppa 16.06.17
2. Oppsummering og ev. oppfølging av møte 21.06.17
3. Prosjektrapport og –rekneskap
4. Eventuelt