Oppføringar av gurobryn

Dagsorden møte i prosjektgruppa 17.03.17

Tidspunkt: Fredag 17.03.17 kl 11.00 – 12.30 Stad: Førde rådhus, møterom Jølstra Dagsorden 1. Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte 10.03.17 2. Saksutgreiing knytt til kommunenamn (blir sendt ut til styringsgruppa i etterkant av møtet) 3. Saksutgreiing knytt til oppretting av fellesnemnd mv (blir sendt ut til styringsgruppa i etterkant av møtet) 4. Evaluering […]

Dagsorden møte i prosjektgruppa 10.03.17

Tidspunkt: Fredag 10.03.17 kl 11.00 – 14.30 (lunsj i kantina kl 12.00) Stad: Førde rådhus, møterom Haukedalen. Dagsorden Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte 15.03.17 Intranett/prosjektplass v/ Solveig Masdal Haugsvær Facebook v/ Marit Kleiven Kort gjennomgang av prosjektforventningane som er omtalt i felles kommunestyresak frå september 2016 v/ Øystein Høyvik Saksutgreiing knytt til namn […]

Dagsorden møte 13.02.17 i namnekomiteen

Tidspunkt: Måndag 13.02.17 kl 09.00 – 11.00 Stad: Førde rådhus, møterom Sunde 2. etg. 1. Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte 03.02.17 2. Gjennomgang av tilbakemelding frå dei andre Sunnfjord- kommunane 3. Gjennomgang av tilbakemelding frå Språkrådet 4. Avklare vidare prosess a. Er det behov for å rådføre seg ytterlegare med Språkrådet eller andre […]

Felles formannskapsmøte 14.-15.februar 2017

Stad: Kviknes Hotel, Balestrand Tidsråme: Startar med lunsj 14.02.17, og blir avslutta med lunsj 15.02.17. Kven deltek: – Formannskapa supplert med gruppeleiarar – Fylkesmannen i Sogn og Fjordane v/ Anne Karin Hamre (15.02.17) og Kåre Træen (14.02.17) – Prosjektgruppa Les meir: Ny kommune i indre Sunnfjord – felles formannskapsmøte 14. og 15. februar 2017 (356890) (PDF)

Fellesnemnd – ny kommune i indre Sunnfjord

Prosjektgruppa har drøfta og kjem med forslag til organisering av fellesnemnda, fullmakter, storleik, samansetjing, samansetjing av undernemnder og rolleavklaring/informasjon mot dei ordinære kommunestyra. Les meir: Fellesnemnd – notat desember 2016B – ajourført 29.01.2017 (PDF)

Møte fredag 03.02.17

Fredag 03.02.17 blir det gjennomført møte i namnekomiteen og styringsgruppa. Namnekomiteen sitt møte startar kl 11.00, medan møte i styringsgruppa startar kl 12.00. Begge møta skjer i møterom Jølstra, 4. etg Førde rådhus. Dagsorden møte i namnekomiteen 1. Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte 06.01.17 2. Gjennomgang av tilbakemelding frå dei andre Sunnfjord- kommunane […]

Ny kommune – ny arbeidsgjevar

Omstillingar og endringsarbeid er alltid vanskeleg. Kommunereforma vil bli den største omstillinga vi går gjennom som tilsette. Som tilsetterepresentantar er vi ved godt mot og har god tru på at dette kjem til å løyse seg når vi tek tida til hjelp, og vi opplever vilje til å få dette til frå alle partar.

Utgreiingar om felles kommune i Sunnfjord har starta

Pwc har saman med Telemarksforsking fått anbodet om å greie ut kommunereforma for ein stor kommune i Sunnfjord. Utgreiingar av administrativ og politisk organisering skal vere ferdig 15.april 2015, medan spørsmål om føremoner og/eller ulemper ved ein større kommune vert presentert i mai 2015. I tillegg skal økonomiske følgjer av reforma greiast ut. Utgreiingane skal […]