Fellesnemda hadde møte 15.11.2017. Presentasjonar som var nytta finn du her:

Det vert nytta kommune TV på møtene i fellesnemda –  du kan følge møte gjennom kommune TV her.

Saker som vart handsama var mellom anna:

  • prosjekt for utvikling av lokaldemokrati
  • prosjekt for felles kultur, identitet og symbol
  • ordningar for godgjersle, kompensasjon og frikjøp
  • tilskot til infrastrukturtiltak

Fullstendig sakliste finn du her