Dagsorden møte i fellesnemnda 28.06.17

Tidspunkt: Onsdag 28. juni 2017, kl. 09.30 – 11.30

Stad: Scandic Sunnfjord Hotel & Spa

Dagsorden:

  • Roller, kulturbygging med meir v/Tina Skarheim, KS
  • Konstituering
  • Orientering om innhald i styringsdokument – vedtak om oversending til drøfting med HTV mv
  • Prosjektleiing kyrkja
  • Fastsette kven som skal vere prosjektleiar fram til ny rådmann er tilsett
  • Oppretting av sekretariat

2017.06.28 innkalling fellesnemnd (PDF)